MISIUNEA

Raţiunea de a exista a Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila“ este de a forma,prin cursuri organizate, pe niveluri şi calificări(asistent medical de farmacie şi asistent medical generalist), cadre medii sanitare pregătite în concordanţă cu evoluţia din sistemul sanitar privind îngrijirile medicale în unităţi sanitare sau la domiciliu, într-un climat care încurajează tinerii să-şi dezvolte potenţialul potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor profesional.

Misiunea şcolii justifică existenţa sa în contextul educaţional şi comunitar deoarece această profesie este cerută în continuare de unităţile sanitare din Târgovişte, din judeţ, din ţară, din străinătate, cât şi de aşezămintele monahale.

Misiunea şcolii se mai justifică şi prin absorbţia pe piaţa muncii a peste 85% din absolvenţii  noştri.

În formularea misiunii şcolii  vom ţine cont de problemele de etapă cuprinse în Programul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, de PRAI, de PLAI, cât şi de ordinele, Hotărârile şi instrucţiunile  MEN, ARACIP şi ISJ-Dâmboviţa.

Facebook