Acte necesare

Conţinutul dosarului de înscriere:

  • Cerere de înscriere (formular TIP);
  • Diploma de Bacalaureat (copie legalizată)/Adeverinţă de absolvire sau  Certificatul de absolvire   a  liceului  (în  original  şi  copie legalizată);
  • Foaie matricolă în original;
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);
  • Copie după cartea de identitate;
  • Adeverință medicală (eliberată de medicul defamilie, aviz neuropsihiatric)
  • Un dosar de carton cu șină.
Facebook