VIZIUNEA

Şcoala Postliceală Sanitară “Carol  Davila” cu sediul în Târgovişte doreşte să realizeze în viitor pregătirea elevilor de nivel 5 în Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică, prin Calificările profesionale: Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie cât şi dobândirea de competenţe pe care să le probeze în activitatea de îngrijire medicală concretă, conform standardelor naţionale şi europene.

Facebook