BUNELE PRACTICI- FACTOR AL SUCCESULUI ANTREPRENORIAL

STRATEGIA ANTREPRENORIALĂ PRIVIND CADRU JURIDIC ADECVAT

 Păstrând tradiția Serviciului Sanitar al orasului Târgoviște, inițiat la sf. Sec. al XIX –lea, am fondat o Asociație cu personalitate juridica neguvernamentală, apolitica si nonprofit desfasurandu-ne activitatea in conformitate cu legile Romaniei, cu statutu propriu avand posibilitatea de inființare și a unei școli sanitare, pentru absolvenții de liceu. Şcoala a fost infiintată in conformitate cu Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), in vigoare de la 06 februarie 1924 până la 29 aprilie 2000, fiind abrogată și înlocuită prin Ordonanța 26/2000.

 Unitatea este Acreditata prin Ordinul Ministrului Nr. 3891/ 31.03.2011 si verificata prin Atestatul Privind Nivelul Calitatii Educatiei, acordat de ARACIP prin documentul Nr. 690/ 11.06.2012, Evaluata de ARACIP in 2016. Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”, cu sediul în Târgovişte realizează, de peste 27 de ani pregătirea elevilor de nivel 5 în Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică, prin Calificările profesionale: Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie cât şi dobândirea de competenţe pe care să le probeze în activitatea de îngrijire medicală concretă, conform standardelor naţionale şi europene.

Din procentul de 25% realizat din taxele scolare am investit in dezvoltarea bazei matriale, initial cladiri iar apoi mobilier, material didactic sanitar, tehnologie avansata, considerand aceasta o dezvoltare strategica , ce asigura conditii pentru timp scurt, mediu si indelungat, din economiile asociatiei am depasit procentul de 25%

Tot din procentul de 25% cu multa rigurozitate financiara, desi in vid de legislatie, am investit intr-o cladire numita ,,Casa Școlii,, situata in apropiere, unde am dezvoltat proiecte europene si un ,,Cabinet de nutritie si dietetica,,

Raţiunea de a exista a Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila“ este de a forma, prin cursuri organizate in sistem fizic,  on-line, hibrid, cadre medii bine pregatite in concordanta cu evolutia din sistemul sanitar, nivel 5, care sa acorde ingrijiri medicale in unitatile sanitare sau la domiciliu, chiar și  in conditii de Pandemie, asigurandu-se protectia igienico-sanitara, într-un climat care încurajează tinerii să-şi dezvolte potenţialul potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor profesional, pe niveluri şi calificări. Bunele practici  efectuate cu elevii ne-au determinat si mai mult sa fim extrem de rigurosi in pregatirea profesionala, a viitorilor asistenti medicali, in dezvoltarea scolii care conduc catre succesului antreprenorial.

Cu profesorii, medicii si maistri instructori am urmarit perfectionarea si dezvoltarea in cariera.

MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A ACTULUI DE INGRIJIRE-PROF. FLOAREA LILIANA

 In cadrul Cercului Metodic, unde au participat cadre didactice, medicale, reperezentanți ISJ, aproximativ 40 de invitați.


ACTIVITĂŢI   INOVATIVE  ALE  ŞCOLII  POSTLICEALE  SANITARE ,,CAROL DAVILA’’ TÂRGOVIŞTEA -ACUPUNCTURĂ 

   În pregătirea tinerilor ca viitori asistenţi medicali, în special a celor de anul III, avem în planul de învăţământ Modulul 54 Îngrijiri paliative cu un total de 120 de ore, din care 96 sunt pentru învăţământ clinic. În completarea acestuia, colectivul de formatori în domeniu s-a gândit să iniţieze un parteneriat, puţin avangardist, cu Acupuncture sans Frontieres Pyrenees şi Savoir Plus. Acest parteneriat a cuprins 3 module şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 2 ani. Scopul acestui parteneriat a fost managementul de formare în acupunctura tradiţională chineză a personalului din sănătate.  Proiectul a avut un succes deosebit în rândul elevilor şi tuturor cadrelor medicale. Pregatirea  lingvistica si anatomica au fost extrem de riguroase astfel ca din 25(douazeci si cinci) de elevi inscrisi la inceputul proiectului, au promovat 15(cincisprezece) elevi, evaluarile modulului II,.
Acupuncture Sans Frontieres Pyrenees oferă sprijin prin voluntariat de formare în acupunctură cu echipamente corespunzătoare în scopul utilizării acestei terapii alternative pentru o anumită parte a populaţiei.

Din experienţa modului de desfăşurare a proiectului reiese că merită un efort făcut pentru elevi, fiind o pregătire în plus de care aceştia beneficiază gratuit.

PROIECT ERASMUS+   ”PERFECȚIONAREA  TEHNICILOR  DE NURSING   ÎN  CARDIOLOGIE PENTRU ELEVI  LA STANDARDE EUROPENE”

Echipa de proiect:

  • Prof. STOICA  ANA – manager de proiect
  • Prof. Roșu P. Liliana Floarea– responsabil monitorizare și evaluare
  • Prof. Dumitrescu Anca – asistent de manager
  • Prof. Coman Carmen – responsabil comunicare și diseminare
  • Prof. Costescu Albinița – responsabil pregătire lingvistică
  •  Ec. Gătej Daniela – responsabil financiar

   Scopul  prezentului  proiect  a fost  dezvoltarea competențele profesionale și lingvistice ale viitorilor asistenți medicali pentru a ușura inserția socio-profesională a acestora pe piața internă și externă a muncii.   

  Partenerul Nostru – Hospices Civils De Lyon (I.F.S.I. Esquirol) este cel de-al doilea centru universitar din Franța, un adevărat centru de expertiză al integrării tuturor disciplinelor, cu o gamă largă de resurse logistice umane, tehnice pentru a asigura misiunile lor de predare, cercetare și educație pentru sănătate.


Facebook